Detale tylko dla Ciebie

1. Chcesz mieć u nas zarezerwowany magazyn?

Może się przecież zdarzyć, że kilku klientów będzie kupować jednocześnie i magazyn zostanie opróżniony albo podczas produkcji powstanie kolejka.

Jeśli Cię to niepokoi, możemy łatwo uzgodnić stworzenie osobnego magazynu, z którego będziesz zamawiać tylko Ty.

Zwykle doliczamy wtedy 10–15% do ceny detalu. Jeśli zamawiasz tylko niewielkie ilości, magazynowanie może okazać się zbyt drogie. W takim wypadku zalecamy przechowywanie detali u siebie.

 

2. Umowa o magazynowanie

Oferujemy dwa rodzaje umów o magazynowanie w celu utworzenia u nas magazynu. Ogólnie rzecz biorąc, możesz w ramach tej samej umowy zdecydować, aby przechowywać niektóre artykuły w magazynie jednorazowym, a inne w magazynie uzupełnianym.

Obydwa warianty funkcjonują w przedstawiony sposób. Zob. szkic poniżej.

 

A. Magazyn jednorazowy

Magazyn jednorazowy uzupełnia się raz, po czym zamawiasz z jednokrotnie zarezerwowanych zapasów, dopóki się nie skończą lub do daty zakończenia.

Zatem w przypadku każdego kolejnego zamówienia 1, 2, 3 itd. zmniejsza się zawartość magazynu.

 

B. Magazyn uzupełniany

Magazyn uzupełniany dopełniamy zawsze po dokonaniu zamówienia. Odbywa się to do daty zakończenia.

Zatem w przypadku każdego kolejnego zamówienia 1, 2, 3 itd. magazyn jest uzupełniany, tak że jest zawsze maksymalnie wypełniony.

 

 

 

3. Z kim się kontaktować?

Aby porozmawiać na temat umowy o magazynowanie, skontaktuj się ze specjalistą ds. produktu.